Innowacyjne technologie w standardzie

merchandising 2.0

Merchandising 2.0

Innowacyjne podejście do usługi oparte na eksperckim modelu operacyjnym gwarantującym optymalny efekt na ekspozycji.

Zarządzamy usługą merchandisingową online w czasie rzeczywistym

Zapewniamy ustalone SLA,
rozliczamy się z KPI

Szybko reagujemy na
zarejestrowany problem

Szkolimy, zapewniamy
rozwój, dajemy stałe zatrudnienie

Zarządzamy usługą Merchandisingową online w czasie rzeczywistym

Perfekcyjna ekspozycja

Mobilna aplikacja raportowa pozwala systemowo zarządzać usługą i realnie wpływać na poziom realizacji i zlecenia Producenta. Jednocześnie daje pełną kontrolę zgodności realizacji z planem wizyt merchandisera (obecność) w poszczególnych lokalizacjach, zgodnie z harmonogramem oraz jakość wykonywanych zadań.

Zapewniamy ustalone SLA, rozliczamy się z KPI

Odpowiedzialność za wyniki

Zarządzamy informacją w obszarach krytycznych dla klienta tj. obsada, ciągłość serwisu, dostępność kluczowych SKU, egzekucja centralnych ustaleń promocyjnych. W panelu Klienta udostępniamy aktualizowane na bieżąco, zagregowane dane dotyczące realizacji poprzez aplikację webową. Tworzymy dedykowane raporty dopasowane do potrzeb klienta.

Mierniki efektywności

Komunikacja cenowa

Egzekucja standardów producenta

Udziały półkowe

Egzekucja promocji centralnych

Dostępność kluczowych SKU

Egzekucja 100% - Wyegzekwujemy warunki zakontraktowane
przez Twoją firmę z sieciami handlowymi

Jeżeli jeszcze nie masz zawartych kontraktów z sieciami handlowymi, zapytaj o ofertę.

Szybko reagujemy na zarejestrowany problem

Zespół Wsparcia Operacyjnego

Szybkość reakcji zapewnia nam zespół administratorów systemu raportowego, który współpracuje z ogólnopolską strukturą koordynatorów regionalnych i managerami projektów. Działamy zgodnie z wypracowanymi procedurami. W razie nieprawidłowego wykonania reagujemy natychmiast. Na bieżąco korygujemy ewentualne błędy, wysyłając krótkie komunikaty systemowe do merchandiserów i koordynatorów.” 

Szkolimy, zapewniamy rozwój, dajemy stałe zatrudnienie

Niska rotacja w zespole

Kluczowym elementem skutecznej realizacji usługi merchandisingowej jest efektywne działanie funkcji HR. Największe wyzwania dzisiejszego rynku to utrzymanie niskiej – poniżej 10 procent – rotacji oraz wysokiej retencji sił terenowych. Nasza strategia to m.in. pakietyzacja serwisów, kafeteryjny system benefitów, szkolenia produktowe i onboardingowe online oraz możliwość rozwoju w strukturach organizacji.

Na wyzwania rekrutacyjne reagujemy szybko dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu HR Bot. Wirtualny asystent rekrutacji zapyta kandydata o dostępność, lokalizacje i przekaże kontakt do naszego zespołu administratorów, którzy skontaktują się z kandydatem i umówią go na spotkanie z koordynatorem.

Systemy na których pracujemy

Od rekrutacji i selekcji, poprzez podpisywanie umów, onboarding i szkolenia pracownicze, po zarządzanie usługą – wszystkie kroki realizujemy sprawniej i szybciej opierając się na programach IT.

Zapraszamy do współpracy

Grzegorz Wilk

Dyrektor Operacyjny, MS Services

"Merchandising jest kluczowym obszarem oferty MS Services na polskim rynku. Oferujemy innowacyjne podejście do usługi merchandisingu. Nasze kompetencje rozwijamy w oparciu o maksymalne zaangażowanie technologii do automatyzacji pracy i zarządzania usługą. Bierzemy odpowiedzialność za kluczowe dla klienta wskaźniki wykonania."

Zapraszamy do współpracy

Grzegorz Wilk

Dyrektor Operacyjny, MS Services

"Merchandising jest kluczowym obszarem oferty MS Services na polskim rynku. Oferujemy innowacyjne podejście do usługi merchandisingu. Nasze kompetencje rozwijamy w oparciu o maksymalne zaangażowanie technologii do automatyzacji pracy i zarządzania usługą. Bierzemy odpowiedzialność za kluczowe dla klienta wskaźniki wykonania."

Pracujemy dla najlepszych

Przewiń do góry