Kontakt dla klientów

Ilona Rusiecka

Business Development Manager
tel. kom. +48 690 550 964

"We współpracy z Klientami dzielę się naszym know-how i rekomenduję optymalne rozwiązania podnoszące efektywność w obszarze wsparcia sprzedaży. Przekonaj się o skuteczności usług outsourcingowych w Twoim biznesie powierzając nam realizację projektu."

Zadaj nam pytanie

Skorzystaj z pola wyboru tematu w formularzu, bądź skontaktuj się bezpośrednio z naszym biurem.

Warszawa

02-384, ul. Włodarzewska 45A

Kontakt dla klientów

Kraków

31-231, ul. Bociana 22

MS Services Sp. z o. o. , ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, tel./fax.(012) 61 45 238, NIP: 679 278 19 20, REGON: 356761571, Kapitał zakładowy: 220.000 PLN, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177832

Przewiń do góry