Kontakt dla klientów
Dariusz Frąckowiak
Business Development Manager
tel. kom. +48 532 52 1000

„We współpracy z Klientami dzielę się naszym know-how i rekomenduję optymalne rozwiązania podnoszące efektywność w obszarze wsparcia sprzedaży. Przekonaj się o skuteczności usług outsourcingowych w Twoim biznesie powierzając nam realizację projektu.”

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ