Administrator danych osobowych: MS Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22, 31-231 Kraków
Inspektor danych osobowych iod@msservices.pl
Wszelkie pytania można kierować na adres email: ochrona.danych@msservices.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: MS Services sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawnej (Kodeks pracy, Kodeks cywilny),
w celach archiwizacyjnych
w celach marketingowych
w celu realizacji umów z klientami stanowiącymi podstawę zatrudnienia,
w celu realizacji umów z podmiotami współpracującymi,
w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawnej przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych (systemów, aplikacji, platform, platform e-learningowych),
w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b i c i f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych)
Okres przechowywania danych: MS Services sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu MS Services sp. z o.o.
Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383), przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przewiń do góry