Specjalizacja

Wyznajemy zasadę, że oferujemy kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży, ale dostarczamy wyspecjalizowany serwis w zakresie merchandisingu i outsourcingu sił sprzedaży. To co jest bowiem przewagą rynkową MS Services, to umiejętność dostarczania klientom oszczędności kosztowych w wyniku skali działania, przy jednoczesnym budowaniu jakości poprzez specjalizację naszych pracowników w zakresie kluczowych kompetencji. Stąd m.in. podział naszej organizacji na:

 

a) zespoły odpowiedzialne za realizację projektów outsourcingu sprzedaży (MS Sales), gdzie zatrudniamy doświadczonych menedżerów sprzedaży, trenerów, ekspertów rynkowych w dziedzinie zarządzania sprzedażą, motywowania, obalania obiekcji, czy też zamykania sprzedaży,

 

b) zespoły skoncentrowane na działaniach terenowych (MS Suport - merchandising, zarządzanie POS), gdzie kluczowymi kompetencjami są sprawność operacyjna, elastyczność i efektywność.