Etap I

Selekcja aplikacji

Dział HR wykonuje selekcję wszystkich przesłanych przez kandydatów aplikacji.

 

Etap II

Rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatami

Po wstępnej selekcji CV przedstawiciel działu HR kontaktuje się z wybranymi kandydatami. Na tym etapie kandydat może spodziewać się pytań odnośnie motywacji do pracy, cech osobowości charakteryzujących kandydata, pogłębienia tematu doświadczenia zawodowego, dyspozycyjności.

W wyniku rozmowy telefonicznej kandydat otrzymuje: zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną lub podziękowanie za udział w procesie rekrutacji.

 

Etap III

Pierwsza rozmowa/ spotkanie rekrutacyjne

Rozmowa rekrutacyjna jest prowadzona przez przedstawiciela z działu HR. Czas trwania to ok. 30-45 min. Na rozmowie kandydat jest pytany o plany na przyszłość, cele, zainteresowania, motywacje do pracy. Sprawdzane są również kompetencje kandydatów.

Po pierwszej rozmowie/spotkaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje:

  • Ocena pozytywna - Zaproszenie na drugi etap rozmowy rekrutacyjnej. Następuje również sprawdzenie referencji kandydata
  • Ocena negatywna - Informacja zwrotna wraz z podziękowaniem za udział w rekrutacji.

Ocena pozytywna po pierwszym spotkaniu rekrutacyjnym

Jeżeli kandydat przeszedł pozytywnie pierwszy etap spotkań oraz zostały potwierdzone referencje kandydata, są dwie możliwości:

  • Podpisanie umowy i rozpoczęcie współpracy z kandydatem
  • Zaproszenie kandydata na drugi etap rozmów

 

Etap IV

Drugi etap spotkania rekrutacyjnego

Na drugim etapie przedstawiciele działu HR sprawdzają kluczowe kompetencje kandydata: umiejętność współpracy, odporność na stres, kreatywność, asertywność, umiejętności interpersonalne i inne.

Formy drugiego spotkania rekrutacyjnego

  • Assessment Center
  • Przygotowanie Prezentacji na dany temat
  • Testy psychologiczne i kompetencyjne
  • Scenki
  • Case study

 

Etap V

Zakończenie procesu rekrutacji

Jeżeli kandydat przejdzie cały proces rekrutacji z sukcesem, nawiążemy współpracę.

Na każdym etapie rekrutacji, kandydat otrzymuje od nas informację zwrotną.

 

MS Services należy do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji założonej przez grupę pracuj.pl.

Procesy rekrutacyjne są prowadzone zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk rekrutacyjnych.

Szanujemy osoby aplikujące, ich czas i zaangażowanie.

Przekazujemy informacje zwrotne kandydatom. 

Ważna jest dla nas opinia kandydatów.