Jako rynkowy lider w obszarze outsourcingu sił sprzedaży, mający na koncie ponad 100 zrealizowanych projektów dla firm z różnych branż, dysponujemy  autorskim modelem efektywności procesu sprzedaży. Na jego bazie, potrafimy szybko i precyzyjnie zdiagnozować każdy proces sprzedaży oraz przedstawić rekomendacje zmian niezbędnych do podwyższenia jego efektywności.

Celem audytu jest opracowanie zestawu rekomendacji zmian, które umożliwią naszym klientom poprawę kluczowych parametrów biznesowych.

 

MS Audyt:

- audyt procesu sprzedaży

- audyt efektywności struktur sprzedaży

- benchmarking

 

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

 

 • Uzyskanie profesjonalnej, obiektywnej analizy (wraz z raportem) dotyczącej aktualnego poziomu efektywności procesu sprzedaży.
 • Uzyskanie listy rekomendowanych zmian, które wpłyną na poprawę efektywności procesu.
 • Uzyskanie informacji na temat wiodących standardów rynkowych (porównanie).
 • Uzyskaniu planu wdrożenia zmian przygotowanego przez zespół doświadczonych ekspertów MS Services (opcja).
 • Możliwość skorzystania z pomocy menedżerów MS w procesie wdrażania zmian (opcja).
 • Docelowo, po skutecznym wdrożeniu proponowanych zmian, wzrost efektywności sprzedaży w firmie zgodnie z określonymi kryteriami sukcesu projektu.

 

 

Kiedy warto skorzystać z usługi audytu procesu sprzedaży?

 • Gdy firmie zależy na wzroście wyników sprzedaży
 • Gdy firma poszukuje oszczędności w realizacji modelu sprzedaży
 • Gdy niezbędna jest poprawa poprawy jakości procesu sprzedaży
 • Gdy firma potrzebuje wiedzy na temat działań konkurencji  (benchmarking)
 • Gdy firma poszukuje nowych pomysłów na rozwiązania problemów ze sprzedażą
 • Gdy firma wdraża nowe wyzwania sprzedażowe wymagające innowacyjnego podejścia
 • Dla wzmocnienia przewag konkurencyjnych

 

 

Metody MS Audyt

 

 • Analiza danych klienta - praca własna zespołu MS Services.
 • Analiza pracy w terenie – wizyty w terenie z handlowcami i menedżerami.
 • Wywiady indywidualne z menedżerami sprzedaży – rozmowy 1 na 1 pogłębiające obserwacje z terenu.
 • Wywiady grupowe z menedżerami i handlowcami – spotkania z grupami 8-10 osób z użyciem metod projekcyjnych.
 • Badanie ankietowe – ankieta on line badająca poziom handlowej wiedzy merytorycznej pracowników działu sprzedaży.

 

Zespół MS Audyt

Dla każdego projektu audytowego oddajemy do dyspozycji klienta:

 

 • Lidera projektu: senior menedżera z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami sprzedaży, mającego na swoim koncie ponad 70 wdrożeń projektów sprzedażowych dla klientów.
 • 2 Konsultantów: menedżerów sprzedaży z ponad 10-letnim  doświadczeniem w zarządzaniu zespołami sprzedaży w renomowanych organizacjach, mających na koncie co najmniej 10 wdrożeń projektów sprzedażowych dla klientów.
 • Analityka sprzedaży – specjalistę z min. 5-letnim doświadczeniem w kontrolingu sprzedaży, projektowaniu i zarządzaniu systemami oraz analizie danych w projektach sprzedażowych dla klientów.
 • HR Biznes Partnera – HR Menedżera z min. 10-letnim doświadczeniem w koordynowaniu procesów HR dla zespołów sprzedaży.

 

Nasze zasoby są do dyspozycji przy wdrażaniu zmian tak długo, aż będzie uzyskany pożądany przez klienta efekt.